ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภา…

         วันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภาค ๗ รักษาการในตำแ...

Read more

ศธภ.๑๗ นำคณะบุคลากรสำนักงานศึก…

               วันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวปัทมา  รัตนพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการ...

Read more

ศธภ.๑๗ ร่วมประชุมโครงการกระทรว…

                  ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภาค ๗ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๗ ร่วมประชุมโค...

Read more

ศธภ.๑๗ นำคณะบุคลากรสำนักงานศึก…

                           วันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสายชล จันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำ...

Read more

ศธภ.๑๗ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมกา…

              ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภาค ๗ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๗ มอบหมาย นางสาวพั...

Read more

ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภา…

               วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภาค ๗ รักษาการในตำแหน่งศึกษ...

Read more

 

๑. พิธีลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ชุดที่ ๑

ชุดที่ ๒

 

๒.กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

ชุดที่ ๑

ชุดที่ ๒

 

ศธจ.เพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการ…

             วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จั...

Read more

ผู้ตรวจราชการ ก.ศึกษาฯ ตรวจโรง…

               ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกั...

Read more