ศธภ.๑๗ ลงพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ เ…

                   เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายนรา เหล่าวิชยา รองศึกษาธิการภาค ๑๗ รักษา...

Read more

การประชุมการประเมินคุณธรรมและค…

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐น. ข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ร่...

Read more

ศธจ.เพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการ…

             วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จั...

Read more

ผู้ตรวจราชการ ก.ศึกษาฯ ตรวจโรง…

               ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกั...

Read more