คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

GoogleCalendar

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

ท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียนได้ดังนี้ 

1.ส่งเป็นเอกสารมายัง สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 เลขที่ 311 หมู่ 5 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

2.ผ่านเว็บบอร์ดของเว็บไซต์

3.ผ่านช่องทางถามตอบ Q&A

4.ผ่านทางโทรศัพท์/โทรสารของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 (ติดต่อเรา)

5.ผ่านทางอัเมล์ของผู้ดูแลเว็บไซต์ ศธภ.17 อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ท่านสามารถติดตามข้อร้องเรียนได้ยัง

1.โทรศัพท์โดยตรงกลุ่มอำนวยการ ศธภ.17

2.ผ่านทางเว็บบอร์ดของ ศธภ.17

3.ผ่านทางผู้ดูแลเว็บไซต์ ทางอีเมล์/โทรศัพท์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘

webmaster : extraeakk@hotmail.com โทร ๐๙๔-๗๕๘๓๓๔๘