คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

GoogleCalendar

สมัครสมาชิก
 
หรือ ยกเลิก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘

webmaster : extraeakk@hotmail.com โทร ๐๙๔-๗๕๘๓๓๔๘