คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

GoogleCalendar

วิดีทัศน์นำเสนอข่าวโครงการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

วันที่ ๒๑-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

 

 

ข่าวสาร ศธภ.๒ โครงการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซืยนเพื่อ การสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘

Posted by ณัฐพร ช่วยบุญ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘

webmaster : extraeakk@hotmail.com โทร ๐๙๔-๗๕๘๓๓๔๘