คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

GoogleCalendar

ศธภ.๒ จัดอบรมพัฒนาบุคลากรเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปี ๒๕๕๘

ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ น. ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายวีระ เมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาฯ จำนวน ๑๐๐ คน

...........................................

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานสารสนเทศทางการศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘

webmaster : extraeakk@hotmail.com โทร ๐๙๔-๗๕๘๓๓๔๘