คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

GoogleCalendar

ถาม-ตอบ(Q&A)

กรุณาพิมพ์ข้อความคำถาม 

 

กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน    

 

ส่งข้อความ

*ทางผู้ดูแลเว็บ ศธภ.17 จะส่งคำตอบให้ท่านทางอีเมล์โดยเร็วที่สุด                                                      

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘

webmaster : extraeakk@hotmail.com โทร ๐๙๔-๗๕๘๓๓๔๘