ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนอ…

             วันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์  พรหนองแสน รอ...

Read more

นายเดช ศิรินาม รองศึกษาธิการภา…

วันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ น. นายเดช ศิรินาม รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน...

Read more

ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภา…

         วันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภาค ๗ รักษาการในตำแ...

Read more

ศธภ.๑๗ นำคณะบุคลากรสำนักงานศึก…

               วันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวปัทมา  รัตนพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการ...

Read more

 

๑. พิธีลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ชุดที่ ๑

ชุดที่ ๒

 

๒.กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

ชุดที่ ๑

ชุดที่ ๒

๓.วิดิทัศน์นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๔. ผลงานที่ได้รับรางวัล การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ หัวข้อ "การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี" ตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

  ๑) รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ รร.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

  ๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์

  ๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  กศน.อำเภอพิชัย

  ๔) รางวัลชมเชยอันดับ ๑ รร.บ้านดงไทยวิทยา

  ๕) รางวัลชมเชยอันดับ ๒ กศน.อำเภอทุ่งเสลี่ยม

  ๖) รางวัลชมเชยอันดับ ๓ กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย

ศธจ.เพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการ…

            วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะ...

Read more

ผู้ตรวจราชการ ก.ศึกษาฯ ตรวจโรง…

               ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกั...

Read more

 

 

    บทความเรื่อง "สิทธิของข้าราชการครูเมื่อถูกลงโทษไล่ออกจากราชการตามมติชี้มูลของ ปปช."

 
 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๔

๑. หนังสือแจ้งหน่วยงาน

๒. ประกาศรับสมัคร

๓. ใบสมัคร