ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗

๑. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗

๒. เว็บบอร์ดสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗

๓. อีเมล์สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

๔. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗