วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐น. ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภาค ๗ รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๗ ในฐานะรองประธานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก (กศจ.ตาก) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ โดยมีนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจามจุรี อาคารเสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก