วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐น. ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภาค ๗ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๗ มอบหมายให้ นางสายชล จันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีรับพระราชทานพันธุ์ปลานิลจิตรดา ต่อหน้าพระบรมพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พันเอกเสมอ แจ่มใส ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทานฯ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก