วันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ น. นายเดช ศิรินาม รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๗ ได้เป็นประธานการประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวาระการเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗