วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดร.พิธาน พื้นทอง ศึกษาธิการภาค ๑๗ ในฐานะรองประธาน กศจ. ได้เข้าร่วมการประชุม กศจ.พิษณุโลก ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก