สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรมพัฒนาองค์กร(โอดี) ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีกิจกรรมสักการะสิ่งศักดิืสิทธิ์ วัดผาซ่อนแก้ว พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก กิจกรรมพัฒนาองค์กรและสร้างความผาสุก ศึกษาดูงานอนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ ทุ่งกังกันลม และเยี่ยมชมพระตำหนักเขาค้อ