วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๑ เวลา๐๙.๐๐น. ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค ๑๗ ข้าราชการบำนาญ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ได้ร่วมทำบุญในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พร้อมรับฟังพระธรรมเทศนาสอนธรรม โดยมี พระครูจิตธรรมวิมล เจ้าอาวาสวัดนางพญา ให้คติธรรม สอนใจ และมีกิจกรรมจับสลากของขวัญปีใหม่ให้กับบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ โดยมีรางวัลพิเศษจากท่านพิธาน พื้นทอง จำนวน ๒ รางวัล เพื่อสร้างความผาสุก ขวัญกำลังใจ ให้กับบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาค๑๗ เป็นอย่างยื่ง ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี ศธภ.๑๗