วันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภาค ๗ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๗ ร่วมพิธีต้อนรับนางสาวตรีนุช เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรับฟังนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร