วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๗ เป็นประธานการประชุมเตรียมการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education) ในระดับพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ (พิษณุโลก)