วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จัดการประชุมเพื่อรับทราบการแก้ปัญหาการร้องเรียนและการปฎิบัติตามมาตราการ คสช. โดยมี พลเอกโกศล ปทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษในเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง ดร.สุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค ๑๗ และคณะฯ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกในการดำเนินการต่างๆ มีผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังประมาณ ๖๐ คน ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗