วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค ๑๗ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๗ ประชุมติดตามการดำเนินโครงการ/การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ พิษณุโลก