วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค ๑๗ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๗ เป็นประธานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ TFE (Teams For Education) ที่มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอุทัยธานี โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก