ในระหว่างวันที่ ๓-๕ เมษายน ๒๕๖๒ นางจิณท์จุฑา ชูโตศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวทิวาพร เมฆไหว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Coaching Teams เพื่อยกระดับการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์