คณะข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค ๑๗ ให้เข้าร่วมงาน ชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ลูกเสือจิตอาสาสามัคคี รวมใจทำดี เทิดไท้องค์ราชัน" (ภาคเหนือ) ในระหว่างวันที่ ๑ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่