ในภาพอาจจะมี 1 คน, อยู่บนเวที และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

วันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน ด้วยรูปแบบ Lomsak Model” โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯ พร้อมด้วย ดร.พีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์,นายประธาน หาดยาว รองผอ.สพม.เขต ๔๐ รักษาราชการแทน,นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒,คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียน สังกัด สพม.เขต ๔๐ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์