วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ น. ดร.ภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ นางสาวทิพย์วรรณ คำเหลา ผอ.โรงเรียนเซนย์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ (ประเภทผู้บริหาร) และ สิบเอก อิทธิศักดิ์ เอี่ยมเย็น ศธจ.เพชรบูรณ์ (ประเภทผู้สนับสนุน) โดยมี ว่าที่พันตรี ประหยัด แก่นชา รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์,ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ผู้แทนจากโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้ง ๕๔ โรงเรียน และบุคลากร ศธจ.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม อาทิเช่น การดำเนินการและบริหารจัดการสมาคมโรงเรียนเอกชน,การจัดงานวันการศึกษาเอกชน,การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล “ครูเอกชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒” ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑