ผู้บริหาร ศธภ.๑๗

   

นายเดช ศิรินาม

รองศึกษาธิการภาค ๑๓

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๗